Zen-korträkningssystemet är ett annat bidrag från en igenkänd korträkningsmästare, Arnold Snyder. Zen-systemet är en av många som var nedskrivna i Snyder’s officiella bok, Blackbelt In Blackjack.

Trots att Snyder var en mästare på korträkning, övergav han inte nybörjarn på korträkning när han utvecklade sina system. Zen-systemet är komplext nog för att skapa en signifikant fördel för spelaren, men förenklar samtidigt kortvärdena givna varje kort för att göra metoden enkel att använda i live blackjack-spel.

Vi skulle karaktärisera Zen-systemet som ett mittvägsalternativ för korträknare. För att kunna använda det fördelaktigt borde din färdighetsnivå vara någonstant mellan nybörjare och lagom erfaren. Där är några få element inom Zen-systemet som kräver träning hemma innan det kan användas på ett effektivt vis.

Grunderna I Zen-systemet

En viktig sak för framtida korträknare att förstå är att alla korträkningsmetoder, Zen-systemet inkluderat, beror på en grundläggande förståelse för blackjack-strategi. Om du inte vet när du ska använda dig av alternativen givna för dig som spelare kommer korträkning inte hjälpa dig mycket.

Zen systemet och alla andra korträkningssystem bygger på att skapa en löpande beräkning från värden givna varje kort i leken. Den löpande beräkningen är din signal för att öka eller sänka dina blackjack-bud. I Zen-systemet säger en positiv löpande beräkning (+2, +3, +4) att buden ska ökas och en negativ löpande beräkning (-1, -2, -3) att bud ska läggas på bordets minimum.

Zen-systemet är ett balanserat sådant, vilket betyder att den löpande beräkningen börjar på 0 och ger en slutgiltig beräkning på 0 när alla korten har delats från korthållaren.

Kortvärde I Zen-systemet

Varje kort i leken har ett värde i Zen-systemet. Dessa värden kallas index. Här är indexen för Zen-systemet:

Kort Värde

2345678910JQKA
+1+1+2+2+2+100-2-2-2-2-1

Indexen i Zen-systemet är ganska okomplicerade och kan kommas ihåg efter ett par sessioner av träning hemma.

Äss I Zen-systemet

Sättet som spelaren hanterar äss på i Zen-systemet förtjänar förklaring. Äss i Zen-systemet är inte beräknade vid sidan av. De är helt enkelt medräknade i den löpande beräkninen tillsammans med de andra korten.

För att kompensera mot minskningen i procentuellt övetag som händer när äss är delade från leken, gav Arnold Snyder ässen ett värde på -2 i den löpande beräkningen. Snyder trodde att denna metoden var precis lika effektiv som att ta bort dem från den löpande beräkningen och räkna dem separat. Det gör Zen-systemet enklare att använda då spelaren har en mindre sak att hålla koll på under live spel.

Zen-systemet Och Den Sanna Beräkningen

Arnold Snyder trodde också att användningen av en sann beräkning gjorde Zen-systemet mer effektivt. Detta är det enda i Zen-systemet som kan vara lite svårt för nybörjare.

För att ta fram den sanna beräkningen av en lek i blackjack, är lite matematik involverat. Spelaren måste föst använda sig av kortvärdena i Zen-systemet för att bestämma den löpande beräkningen. Sedan när spelaren har den löpande beräkningen måste han gissa på antalet lekar kvar i spel. Det sista steget är att dela den löpande beräkningen med antalet lekar kvar i spel. Resultatet är den sanna beräkningen.

En sann beräkning är designad för att ge spelaren en mer exakt bild av hur fördelaktig leken är. Effektiviteten och noggrannheten med Zen-systemet ökar genom användning av den sanna beräkningen och översätts i en större fördel för spelaren.

Du borde förstå att användningen av en sann beräkning inte är ett krav för att använda Zen-systemet. Zen-systemet kan fortfarande vara fördelaktigt genom användningen av den löpande beräkningen, men kraften i metoden minskar.

Summering Av Zen-systemet

Zen-systemet är till för spelare med någorlunda erfarenhet av korträkning me samtidigt vill expandera sin förmåga i räkning till nästa nivå. Det är en är väldigt grundläggande metod när det kommer till vilka index som används, och är något förenklad genom att inte kräva en sidoberäkning av äss. Inkluderingen av en sannberäkning kommer kräva några fler timmars träning innan du blir tillräckligt bra för att använda Zen-systemet i live blackjack-spel.

Ni kan spela casino spel med Bitcoin, och få en häftig blackjack bonus och spela live blackjack om pengar, men ni borde först lära er mer om blackjack här på CountingEdge.com! Därefter, kan ni vinna pengar med min metod.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.
error: Content is protected !!