Splitting Aces Ess och åttor i Blackjack har en speciell placering i grundläggande strategi, men dessa kort är även legendariska i alla kortspel. Det finns en särskild mystik runt par i ess och åttor. I poker är det känt som ”Död mans hand” när man har ett svart par av båda eftersom detta var handen som Wild Bill Hickok hade när han sköts och dödades.

Vår diskussion handlar om Black Jack, och hur ess och åttor bör spelas när de paras ihop vid Black jack-bordet. Det finns en uppfattning om dessa kort gällande grundläggande strategi sedan en lång tid tillbaka, men när det kommer till att ta rätt beslut i live black jack-spelande är ingenting någonsin så enkelt som det verkar.

Grundläggande Strategi För Ess Och Åttor

I grundläggande black jack-strategi är reglerna när man spelar ett par i ess eller åttor enkla och rättfram. Den grundläggande strategin uppger att man alltid bör splitta dessa par. Det finns ett rådande skäl till att splitta båda två.

Ett par ess bör alltid splittas eftersom totalsumman av dessa tal blir 23, vilket är en väldigt dålig summa för black jack-spelare. Den viktigare anledningen är dock att det finns en bättre genomsnittlig chans för dig att få ett kort med tio valörer på ett eller båda när du splittar ess. Detta ger dig en totalsumma på 21, en oslagbar hand i blackjack. Detta faktum gör splitting av ess till ett självklart val för det mesta.

Det finns några få saker du måste veta om att splitta ess. På de flesta casino mottar splittade ess bara ett extra kort. Detta innebär att du inte kan agera mer för att förbättra handen efter att du splittat dem till två separata händer. Du blir inte heller tillåten att dela essen en andra gång om en annan chans dyker upp efter den ursprungliga splittingen.

Ett par i åttor bör också alltid splittas varje gång du får dem enligt denna grunläggande strategi. Detta är ett bra råd eftersom ett par i åttor ger 16 – den sämsta totalsumman som en spelare kan ha vid ett black jack-bord. Varje gång du splittar ett par i åttor får varje åtta ett nytt kort som blir en separat hand. Du kan sedan spela med den handen enligt reglerna i black jack genom att öka, stanna, eller dubbla. Du kan till och med splitta åttorna en andra eller tredje gång.

Detta är hur ess och åttor hanteras vid blackjack-bordet enligt den grundläggande strategin. Det är en av de lättaste reglerna att komma ihåg vid black jack-bordet. Splitta alltid ess och åttor.

Nå, inte så snabbt. Sanna professionella black jack-spelare vet att alla regler har ett undantag. Om du vill förbättra ditt blackjack-spelande måste du veta när du ska bryta reglerna.

När Du Inte Bör Splitta Essen

Det finns stunder vid black jack-bordet då splitting av par inte är bra för dig, och enda sättet som du någonsin får veta när denna stund inträffar är att lära dig att räkna kort. Dessutom bör du använda en räknemetod som räknar essen i sidan om i spelet.

Varje gång som kortleken är gynnsam för dig kommer räkningen vara väldigt hög +4, +5, +6 eller mer. Om du befinner dig i denna situation är det nästan alltid ett bra beslut att splitta essen. När räkningen är hög innebär det att kortleken har fler kort med tior kvar än låga kort. Detta ökar chansen för dig att få en tia på varje ess och få en totalsumma på 21.

Ni kan spela casino spel med Bitcoin, och få en häftig blackjack bonus och spela live blackjack om pengar, men ni borde först lära er mer om blackjack här på CountingEdge.com! Därefter, kan ni vinna pengar med min metod.

Om räkningen nått ett negativt nummer såsom -1, -2, -3 behöver du pausa en stund innan du automatiskt splittar essen. En räkning i det negativa området tyder på att huset har fördel i kortleken. Det finns fler låga kort kvar i kortleken än kort med tior och detta kan bli en mardröm för spelaren, särskilt om dealern visar en tia. Låt oss titta på detta exempel.

Med en pågående räkning på -4 får du ett par i ess. Dealern visar en tia. Du splittar essen och får en 4:a på en av dem och en 6:a på den andra. Du har nu två separata händer med totalsummorna 15 och 17. Kom ihåg, du kan inte agera längre på splittade ess. Därför försöker du nu att slå dealerns tia med totalsummor på 15 och 17. Du är i stort trubbel.

Vi måste alltid anta att dealern har en tia nervänt. I detta fall ger det honom en totalsumma på 20 och dina pengar blev precis tillagda till casinots elräkning. Men vad händer om han inte har en tia nervänd? Vad händer om han har en 5:a eller 6:a? Tja, du är fortfarande i trubbel eftersom räkningen är negativ. Detta ökar risken att dealern ”drar ut” på dig, vilket innebär att han kan få två låga kort i rad för att få en totalsumma som är större än din.

När räkningen är negativ och dealern visar ett kraftkort – 8, 9 eller 10 – ska du inte splitta dina ess. Ta ett nytt kort istället. Eftersom du har det som kallas ett ”mjukt” kort finns det inget kort i kortleken som kan göra dig tjock. Du kan bara förbättra handen.
Poängen här är att man ibland kan förvandla en förlorande hand till två förlorande händer när man splittar ess. Om du gör det ofta förlorar du spelet.

När Du Inte Bör Splitta Åttor

Det finns några scenarion när det inte är bra för dig att splitta åttor. När räkningen är högt positiv och dealern visar en 9:a eller 10:a måste du antingen ta upp ett nytt kort eller ge upp handen.

Varför? Anledningen är densamma som vi nämnde för essen. Om du splittar ett par i åttor mot dealerns 9:a eller tia när kortleken är positiv finns det goda chanser att du får en tia på varje åtta. Detta ger dig två händer med värdet 18. Olyckligtvis har dealern också en väldigt god chans att ha en tia nervänd vilket ger honom antingen 19 eller 20. Du förlorar på båda händerna. Du har nu tagit en förlorande hand och förvandlat den till två.

Många blackjack-spelare har svårt att utföra alternativet att ge upp vid blackjack-bordet, särskilt när det kommer till ett par i åttor. Du måste komma ihåg att ett par i åttor fortfarande är 16. Det är den sämsta handen du kan ha i blackjack. Gör inte saker värre genom att splitta dina åttor till tänderna på dealerns monsterhand. Det är mycket bättre att ge upp halva din satsning och få en dag imorgon.

Möjligheter Med Ess Och Åttor

Det bör påpekas att det oftast är rätt beslut att splitta ess och åttor trots de varningar som vi gett ovan. När du splittar dem vid rätt tillfälle kommer dina möjligheter för att få vinst skjuta i höjden. Här är en berättelse om vår egen spelupplevelse.

Med kortleken i ett negativt läge fick vi ett par i åttor i ett spel med flera kortlekar. Dealern visade en 6:a. I denna situation är splitting av åttorna det drag som föredras. Vi splittade vår hand och fick, under och mirakel, en annan åtta på var hand. Vi splittade igen helt enligt casinots regler. Hand 1 fick en tia och en totalsumma på 18. Vi valde att stanna. Hand 2 fick en 3 och en totalsumma på 11 och vi dubblade, och fick en 10:a! Hand 3 fick en annan 10 och vi valde att stanna på 18. Hand 4 fick en tvåa och en totalsumma på 10. Vi dubblade igen och fick ett kort, en 3:a, och en totalsumma på 13.

Dealern vände på sitt nedvända kort och avslöjade en 10:a och tvingades få totalsumman 16 och ta ett nytt kort. Därefter kom en till sexa, vilket gjorde så att dealern blev tjock med en totalsumma på 22. Vi vann alla fyra händer.

Även om detta faktiskt inträffade i en av våra spelsessioner, inser vi att en situation som denna är väldigt ovanlig. Även om det är så inträffar faktiskt dessa situationer med ess och åttor. När de gör det måste du vara beväpnad med informationen som behövs för att kapitalisera.

Att spela ess och åttor framgångsrikt kräver att du förstår den grundläggande strategin. Det kräver också att du vet hur man räknar kort. Det behöver även hålla koll på essen sidan om så att du vet hur många av dem som finns kvar i spelet. Att lära sig dessa färdigheter tar tid och praxis. Du kan inte bemästra dem på en eller två timmars övning.

Du måste öva på räkning och den grundläggande strategin tills du kan reagera instinktivt. Detta gäller i synnerhet ess och åttor. I live black jack behöver du kunna fatta beslut snabbt. Du måste utvärdera om det är gynnsamt för dig att splitta essen och åttorna.

Läs mer:

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.
error: Content is protected !!