För att vinna stort och konsekvent i blackjack så måste du lära dig hur man räknar kort. Korträkning ger dig det extra övertaget som förminskar husets övertag och sätter blackjackoddsen till din favör. Även om du inte lär dig hur man räknar kort så kommer Counting Edge-system att fungera, men dess effektivitet kommer att starkt försvagas.

Counting Edge-systemet är primärt utvecklat för de som inte har spelat blackjack och räknat kort tidigare. I den förra sektionen gav vi dig en kort beskrivning av grundläggande strategi. Du bör memorera den. Nästa steg är att lära dig hur man räknar kort.

Missuppfattningar om Korträkning

Många spelare som inte har spelat blackjack tidigare utvecklar vissa missuppfattningar om korträkning som behöver korrigeras. Den första är att korträkning innebär att man håller koll på varenda kort i leken individuellt. Såvida du inte är Rain Main, så är det praktiskt taget omöjligt. Korträkning i blackjack kan definieras som en metod för att avgöra fördelaktigheten hos leken gentemot spelaren. Metoden kräver inte att du räknar varje kort i leken separat.

När du räknar kort så identifierar du kort som är antingen bra eller dåliga för dig som spelare. Den grundläggande regeln att minnas är att tiokort är väldigt bra för spelaren. Små kort är väldigt dåliga för spelaren. Om leken har mer tiokort kvar i sig, så är det fördelaktigt för dig. Om leken har fler små kort kvar, så är det dåligt för dig. Detta kommer att förenkla konceptet med korträkningens princip för dig.

För att kunna avgöra huruvida leken är till din fördel eller inte, så behöver vi bara hitta ett sätt att kvantifiera proportionen av tiokort i relation till små kort som ligger kvar i leken. Med kvantifiera så menar vi att vi vill uttrycka den proportionen i ett enda nummer som ger oss en omedelbar bild av leken. Du noterar helt enkelt det numret och satsar i enlighet med det.

En annan populär missuppfattning om korträkning är att korträkning på egen hand kommer att göra dig till en stor vinnare. Ingenting kunde vara längre från sanningen. Du kan vara den bästa korträknaren i hela världen, men om du inte är bekant med grundläggande strategi och vet hur du ska satsa så är dina färdigheter värdelösa. Alla bitar i Counting Edge-systemet sitter ihop. Du behöver alla bitar för att systemet ska fungera.

Att Förenkla Räkningen

Många böcker har skrivits om korträkning. Vissa av dem är klassiker och delger utmärkt information. Vissa av dem är inte värda priset du betalade för dem. Om du läser tillräckligt många böcker om blackjack så kommer du att märka att det finns många metoder för korträkning. Varje författare hävdar att hans metod är den bästa.

Sanningen är att korträkning är en färdighet som ständigt utvecklas. Den expanderar och förbättras med varje nya generation blackjackspelare. Nya system uppfinns utifrån äldre. Målet för dessa system är allihopa att kvantifiera den proportionen som vi talade om tidigare på ett mer korrekt vis.

Om du precis har börjat lära dig att räkna kort så måste du inleda med en mycket simpel metod. Försök dig inte på de mer intrikata metoderna innan du har lärt dig grunderna. I takt med att du blir mer insatt så kommer du att lära dig fler metoder för korträkning, men om du försöker bemästra en svår metod till första början så kommer du bara bli frustrerad och ge upp.

Kom ihåg detta: alla metoder för korträkning fungerar i olika grader. Vissa fungerar bättre än andra på grund av att de är mer avancerade, men de fungerar allihopa. Låt oss ge ett exempel med hjälp av en bagare. En färsk bagare vet hur man tillreder ett bröd på en grundläggande nivå. Den erfarne bagaren känner till många metoder, vissa som är mer effektiva än de grundläggande. Båda bagarna vet hur man tillreder ett bröd, men den erfarne bagaren kan göra det snabbare och mer konsekvent varje gång eftersom han har förbättrat sin grundläggande kunskap. Korträkning fungerar precis så. När du börjar så kommer du att kunna se resultat i dina vinster i blackjack. Dina resultat kanske inte är likvärdiga med de resultat som en erfaren korträknare får. Men om du fortsätter att öva och lär dig nya metoder så kommer dina färdigheter att förbättras.

Hur Counting Edge – enkel räkning fungerar

Counting Edge – enkel räkning är baserad på andra mycket populära och grundläggande korträkningsmetoder. Den tillskriver varje kort i leken ett numeriskt värde. Så här värderas korten i Counting Edge-metoden:

  • 4, 5, 6 —– +1
  • 10, J, Q, K —— -1
  • Alla andra kort —– 0 (räkna inte)

Som du kanske ser så är det enbart sju olika kort som du behöver ta i beaktning när du använder dig av denna enkla räkning. Närhelst du ser en 4:a, 5:a eller 6:a, lägg till 1 till räkningen. Närhelst du ser ett tiokort, dra bort 1 från räkningen. Det är så enkelt.

Enkel räkning kräver enbart att du håller koll på sju kort i leken i samband med att de läggs fram på bordet: 4, 5, 6, 10, J, Q och K. Anledningen till detta är att dessa kort har störst inverkan på spelarnas händer och på dealerns hand. Kort som 2, 7, 8 och 9 påverkar procentsatserna i blackjack på en mycket mindre nivå, och det är ofta så att de tar ut varandra.

Ess ”uppmärksammas” inte, eller räknas i enkel räkning, detta för att göra det lättare för en nybörjare att förstå korträkning. Avancerade spelare kan hitta många räknesystem på vår webbsida som kräver att man håller en sidoräkning för essen. Det kallas enkel räkning av en anledning. Denna metod utvecklades med nybörjare i åtanke. Den är effektiv till en viss gräns, men andra system (som t.ex. Hi-Lo) producerar oftare en mer korrekt räkning än enkel räkning på grund av den ytterligare komplexiteten.

Räkningen börjar alltid på 0. Du bör allting börja räkna vid varje ny ”shoe”. Detta innebär att du börjar räkna under den första rundan efter det att korten har blandats. Starta på 0 och justera siffran i samband med att du observerar de kort som spelas.

Här är ett exempel:

  • En ny runda börjar. Räkningen ligger på 0.
  • Spelare ett ges 10-10. Räkningen ligger nu på -2.
  • Spelare två ges 6-5. Räkningen ligger nu på 0.
  • Spelare tre ges 10-6. Räkningen ligger nu på 0.
  • Du ges 9-8. Räkningen ligger fortfarande på 0.
  • Dealern visar en kung. Räkningen ligger nu på -1.

Så, den enkla räkningen står på -1 när den första rundan är slut, innan blackjack spelarna har använt sina händer. Varje gång du ser ett kort så måste du justera räkningen. Du räknar dina egna kort, de andra spelarnas kort, och dina egna kort.

Ett negativt nummer betyder att leken är ofördelaktig. Du bör satsa bordets minimum. Ett positivt nummer betyder att leken är fördelaktig. Du bör då öka din satsning i enlighet med det positiva numret, något som vi kommer att förklara i en senare sektion.

SIMPLE COUNT / Enkel räkning

Hur du bäst övar på Counting Edge – enkel räkning

Innan du ens tänker tanken är att  spela blackjack med riktiga pengar på ett kasino så måste du helt bemästra den enkla räkningen, beskriven ovan, tills det att du kan använda dig av metoden utan att behöva tänka efter först. Vid blackjackbordet så har du inte råd att tveka eller tappa bort räkningen. Skulle det hända så kommer kasinot att bli misstänksamt, och det är en slags uppmärksamhet som du inte behöver.

Ta fram din kortlek och sätt dig vid köksbordet eller i vardagsrummet. Även om du bara har en kortlek så räcker det. Du behöver bara blanda den oftare i så fall. Att använda flera lekar på samma gång är bättre för övningen, eftersom det då liknar riktigt blackjackspel mer och dessutom tvingar dig att hålla koll på räkningen i större utsträckning.

Räkningen börjar vid 0. Börja dela ut korten till dig själv, ett i taget. I takt med att varje kort vänds upp så lägger du till detta i den löpande räkningen, baserat på poängvärdet som hör ihop med det specifika kortet. Gör detta tills det att alla kort har delats ut. Inledningsvis kommer det inte att gå särskilt snabbt. Det kommer förmodligen ta dig 4-5 minuter att gå igenom fyra kortlekar. Detta är helt okej. I början så är det din träffsäkerhet som är viktig. Med övning så kommer också en ökad snabbhet.

När du kan gå igenom fyra kortlekar, hålla koll på räkningen och klara av det hela under 3 minuter så är du redo för äkta blackjack på ett kasino. Anledningen till att du behöver öva upp din snabbhet är att tempot vid blackjackbordet vanligtvis är aningen långsammare än det tempo du har vant dig vid under dina övningstillfällen. Öva alltid upp en snabbare hastighet hemma än den som gäller vid blackjackbordet.

Innan vi avslutar den här delen av Counting Edges blackjacksystem så kommer ett varningens ord. Om du inte kan hålla en perfekt räkning vid blackjackbordet, låt bli att räkna över huvud taget. Använd dig i så fall enbart av den grundläggande strategin som vi gav dig tidigare. Du kommer att stjälpa snarare än hjälpa dig själv om din räkning inte är träffsäker.

Ni kan spela casino spel med Bitcoin, och få en häftig blackjack bonus och spela live blackjack om pengar, men ni borde först lära er mer om blackjack här på CountingEdge.com! Därefter, kan ni vinna pengar med min metod.

 

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.
error: Content is protected !!