Vi antar här att du redan är bekant med reglerna som gäller i blackjack. Om du inte känner till dem så finns det många artiklar här på Counting Edge som kan lära dig hur spelet går till. Det första steget mot att bli en framgångsrik blackjackspelare är att bemästra grundläggande strategi.

Vad är grundläggande strategi? Grundläggande strategi har att göra med de val du gör när du spelar blackjack. Vid varje giv ges du ett val. Du kan hitta, stanna, dubbla, splitta, köpa försäkring eller ge upp din hand. Att veta vilket beslut som är rätt är helt avgörande för att du ska kunna spela framgångsrikt. Grundläggande strategi lär dig vilka drag du ska göra i de olika situationer du kommer att möta.

På många sätt är blackjack ett spel som handlar om variabler. Korten ändras, räkningen ändras och antalet spelare vid bordet kan också förändras. Men faktum är också att det finns många aspekter av blackjack som inte förändras, utan alltid är likadana. Dessa konstanter är vad grundläggande strategi handlar om.

Grundläggande strategi ger dig enkelt sagt ett specifikt tillvägagångssätt. Detta tillvägagångssätt berättar för dig att när du agerar på ett visst sätt i en viss situation, så ökar dina chanser till vinst drastiskt. Som exempel, när en dealer visar en 6:a så kommer du att stanna på nästan varje total större än 12. Varför? Det är på grund av att chanserna att dealern blir tjock är mycket större när han visar en 6:a. Därför är vilken total som helst bra nog för att vinna handen.

Fungerar den grundläggande strategin varenda gång? Självklart inte. Ingenting fungerar 100% av alla gånger i ett hasardspel. Det är därför det kallas just hasard. Det finns alltid en risk för att dealern inte blir tjock när han visar en 6:a. Eftersom vi inte korrekt kan förutse vad utkomsten av handen kommer att bli så måste vi använda oss av sannolikhetslära när vi fattar våra beslut.

Hela högskoleklasser lär sig sannolikhetslära. En full genomgång av detta koncept har vi inte plats att redogöra för här, men vi kan ge ett exempel som kan hjälpa dig att förstå varför sannolikhetslära är så viktigt. Låt oss låtsas att du och din vän ska slå vad om utkomsten på en Kentucky Derby hästkapplöpning. Låt oss också låtsas att i den här specifika derbyt så finns det bara två hästar – häst A och häst B. Häst A är en tre år gammal hingst som började kapplöpa det här året. Häst B är en treårig hingst som började kapplöpa förra året. Dessa hästar är lika bra vad gäller snabbhet och de har också vunnit kapplöpningar tidigare. De är på alla sätt och vis identiska utöver det att den ena har kapplöpt ett år mer. Häst A började vid en ålder av 3. Häst B började vid 2. Vilken häst skulle du satsa på?

Du kanske tänker att vilket som går bra eftersom båda hästarna har 50% chans att vinna. Kanske gillar du häst As utseende. Han dansar runt och verkar redo att helt förgöra motståndet. Du kommer att satsa på honom.

Men vad skulle du säga om jag berättade att den senaste hästen som vann ett Kentucky Derby utan att ha sprungit innan en ålder av 2 år var Apollo, som vann 1882! 129 av de senaste 130 Kentucky Derbys har vunnits av hästar som har börjat sina karriärer när de var 2 år gamla. Hur bra känns det att satsa på häst A nu?

Denna berättelse är en bra illustration av sannolikhetslära. Den säger att om du gjorde samma satsning med din vän 130 gånger, på samma häst, så skulle du förlora 129 gånger av 130 möjliga. Din vän skulle nog gärna fortsätta slå vad med dig även nästa år.

Vad har det här att göra med blackjack? Sannolikhetslära säger att närhelst dealern visar 6:an som vi pratade om tidigare så kommer han oftast att bli tjock. Därför måste du satsa med förutsättningen att dealern kommer att bli tjock för att konsekvent kunna tjäna pengar i det långa loppet. Det är enkel matematik.

Att försöka ta reda på alla sannolikheter för varenda hand skulle kräva många år av analys. Det är här den grundläggande strategin kommer till hjälp. Grundläggande strategi tar sannolikhetsläran som kopplas till olika situationer i blackjack och uttrycker det sedan i en tabell som ger dig det korrekta draget för varje sådan situation. Om du håller dig till den grundläggande strategin så kommer du att utföra korrekta drag bestämda av sannolikhetsläran.

Här är Counting Edge-tabellen som gäller för grundläggande strategi i blackjack:

Blackjack strategy chart

På den vänstra sidan, i den gröna kolumnen, så ser du handen som du håller. Överst, också i grönt, så ser du dealerns uppvända kort. I marginalanteckningen nederst, leta upp hur de två händerna möts och du kommer att se det korrekta draget för denna situation, baserat på sannolikhetsläran.

Din första uppgift i Counting Edges blackjacksystem är att memorera denna tabell för grundläggande strategi. Ta fram dina kortlekar och ge dig själv hand efter hand tills det att du kan göra det korrekta draget varje gång, helt från minnet. Vissa spelare skriver ut en kopia av tabellen och använder den kopian vid blackjackbordet. Detta är inte rekommenderat. Memorera det istället och spela inte live förrän du kan det.

Att gå emot den grundläggande strategin är ett av de värsta misstagen du kan göra som spelare. Gör det inte. Håll alltid i minnet berättelsen om hästarna som vi återgav ovan. Gör alltid det drag som har högst sannolikhet att vinna.

Ni kan spela casino spel med Bitcoin, och få en häftig blackjack bonus och spela live blackjack om pengar, men ni borde först lära er mer om blackjack här på CountingEdge.com! Därefter, kan ni vinna pengar med min metod.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.
error: Content is protected !!