Progressiv blackjack-betting är väldigt viktigt och borde inte negligeras. Nedanför kan du se ämnena, vilka förklaras i större detalj längre ner. Klicka på ämnet för att få veta mer om det!

Det Viktiga Med Progressiv Blackjack-betting

Många blackjack-spelare misslyckas med att dra vinster ut spelet trots att de lärt sig grunderna och principerna av det. Skälet till detta är att de inte vet hur de skall betta på rätt sätt. Att bekanta sig med progressiv betting i blackjack är den tredje pusselbiten i blackjack-pusslet, bakom basal strategi och korträkning.

Varför är progressiv betting viktigt i blackjack? Det finns några skäl som måste förklaras i större detalj.

Först och främst, att betta progressivt ger dig en attackplan. Utan en grundläggande betting-plan är blackjack-spelaren död i vattnet. Det spelar ingen roll hur mycket du vet om spelet och hur talangfull du är; du kan inte sätta dig ner och kasta pengar på varje hand. En smart spelare vet när man ökar sina bets och när man sänker dem.

För det andra hjälper progressiv betting dig att hålla reda på din bankrulle. Din bankrulle är det viktigaste verktyget du har när du spelar blackjack. Utan en bankrulle är du ute ur spelet. Du kan inte spela med pengar och inga av dina färdigheter kan hjälpa dig, om du är pank. Att använfa ett progressivt betting-system kommer hjälpa dig att sätta gränser för både vinster och förluster; och båda är extremt viktiga att ha.

Sist men inte minst: det är ett faktum att progressiv betting kommer att göra dig till en bättre korträknare. Att betta progressivt tvingar dig att fokusera på räkningen i blackjack och huruvida leken är till din fördel eller till casinots fördel. Progressions-strategin du väljer beror på om du har möjlighet att vinna på multipla händer i blackjack och du kan enbart vänta dig att vinna på det, om du vet räkningen.

Basal strategi, korträkning; och en progressiv betting, arbetar tillsammans för att du skall bli en framgångsrik spelare. Du kan inte vänta dig att vinna konstant utan att vara bra på alla tre områden. Du borde spendera precis lika mycket tid på att öva på din betting-strategi, som du gör på de övriga två.

Grunderna I Progressiv Blackjack-betting

Det bästa sättet att ge dig själv en förståelse för progressiv betting är att visa dig några exempel och berätta hur de fungerar. Innan vi gör det, finns det några basala saker du måste förstå.

När man talar om att faktiskt lägga en insats i blackjack med progressiv betting, talar man alltid om enheter. En enhet motsvarar alltid ett minimum-bet vid blackjackbordet. Till exempel, när minimum-bettet vid bordet är $5 motsvarar en enhet $5. I alla exempel som används på Counting Edge, använder vi enheter för att demonstrera hur progressiv betting fungerar.

Ni kan spela casino spel med Bitcoin, och få en häftig blackjack bonus och spela live blackjack om pengar, men ni borde först lära er mer om blackjack här på CountingEdge.com! Därefter, kan ni vinna pengar med min metod.

Det finns en annan fördel med att kalla minimum-bettet för en enhet i blackjack. När du använder progressiv blackjack-betting för att tjäna in dina pengar, kommer det att komma tillfällen när leken är till väldigt stor fördel och du har möjlighet att vinna flera händer på rad. Dina insatser kan du bli väldigt stora och rent psykologiskt är det mycket lättare att betta stort när du ser på dina insatser som enheter. Låt oss anta att du har enheter i $10. I många progressiva bettingar innebär fem vinster på rad i sådana fall att du tjänar $160 på nästa hand. För några blackjackspelare är den här storleken utanför deras trygghets-zon. Om du ser samma bet som 16 enheter, är det mycket lättare att pusha in dina marker. Du vill ju inte att en mental blockering skall förhindra dig från att betta på det sätt du behöver för att vara lyckad som blackjack-spelare. Tänk alltid i termen enhet, istället för dollar.

Progressiv betting börjar oftast med två enheter, eller två gånger minimum-insatsen på bordet. Vid ett bord som har $5-minimum startar du vanligen med $10. Vid ett $25-bord blir det $50, och så vidare. De flesta progressiva betting-systemen fungerar så här för att du skall kunna dra din vinst efter den första vinnande handen i en progression. Se gärna vår artikel om ”Up and Pull”-metoden under blackjack monet management.

Som namnet implicerar inkluderar alla progressiva betting-system en logisk ökning av ditt bet i vinstsituationer. Dessa metoder är designade för att du skall kunna betta mer när du vinner och mindre när du förlorar; och således skydda och bevara din bankrulle.

Farorna Med Progressiv Blackjack-betting

En enkel sökning på internet visar ett stort antal progressiva Black Jack-system som är till salu. Många av de som säljer dessa system är inget annat än gatuförsäljare med en värdelös affärsplan, när de försöker få dig att betala $49 för information som är utdaterad och ineffektiv.

När det kommer till att använda progressive betting i Black Jack kan fel information få negativa konsekvenser. Sanningen är att Black Jack är ett spel som inte automatiskt lämpar sig för progressiv betting. Många system som fungerar i andra former av spel kommer helt enkelt inte fungera i Black Jack.

Anledningen till detta är att alla progressiva bettingsystem förlitar sig på flera vinster i rad. För att en spelare ska kunna tjäna på progressiv betting måste spelare vinna flera spel i rad. Black Jack är ett spel som involverar många svängningar och det är väldigt ovanligt att en spelare att vinna tillräckligt många händer för att progressiv betting ska fungera.

Faran med att använda progressiv betting i Black jack är att spelaren väldigt fort kan hamna i en situation där de inte har tillräckligt med medel för att göra ett bet stort nog för att jämna ut och börja progressionen igen. Ett utmärkt exempel på detta är Martingales system eller något annat system som involverar att öka ditt bet efter en förlust. Låt oss titta på ett exempel.

Bettingsystemet du väljer att använda kräver att du dubblar dina minimumbets efter varje förlust. Vid ett $5 Black Jack-bord fungerar systemet såhär. Du börjar med att betta en enhet, och om du förlorar så dubblar du nästa bet till två enheter. Förlorar du igen så måste nästa bet bli fyra enheter. Förlorar du nästa och nästa efter det måste du betta 16 enheter för att gå jämnt upp med huset. 16 enheter i detta fallet är $80! Det är ett väldigt högt bett för ett $5 Black Jack-bord, och den nivån är nådd redan efter fem förlorade händer i rad.

Alla som har spelat ens några få timmar Black Jack vet att det är möjligt att förlora fem, sex eller till och med sju händer i rad i Black Jack. Det är därför användandet av fel progressiva system kan va farligt, speciellt om du inte har någon kunskap om strategi eller korträkning. Förmågan att räkna korten är obligatorisk när man använder ett progressivt system. Som spelare måste du veta när ska överge systemet till dess leken är fördelaktig igen.

Med detta sagt, det finns sätt man kan använda ett progressivt system framgångsrikt när man spelar Back Jack.

Olika Typer Av Progressiv Blackjack-betting

De flesta Black Jack-bettingsystem kan man klassificera in under en av de följande kategorierna:

 • Öka betten när man förlorar
 • Öka betten när man vinner.

Som vi har diskuterat i en annan sektion, de system som tvingar spelaren att öka insatserna när de förlorar är i grunden bristfälliga och kommer inte fungera vid ett Black Jack-bord. Det är för enkelt för en spelare att förlora många händer i rad, vilket gör det omöjligt att ens gå jämt upp om inte spelare har en enorm startsumma. Undvik de progressiva bettingsystemen som innehåller att öka era bets efter varje förlust.

De enda progressiva system som kommer fungera i Black Jack är de som kräver att du ökar dina bets när du vinner. Det är viktigt att komma ihåg, hur som helst, att även dessa system kommer misslyckas i black Jack om spelaren inte förstår grundläggande strategi eller inte vet hur man räknar kort.

Det är bra att alltid komma ihåg tumregeln vid ALLA spela i ett casino: Betta mer när du vinner och mindre när du förlorar. Om du vill spela på allvar, med en chans att tjäna rejält, är det här regeln om betting du aldrig ska bryta.

Exempel På Negativ, Progressiv Blackjack-betting

I förra avsnittet så identifierade vi två typer av bettingsystem i Black Jack. Nu, låt oss ta en titt på några exempel av varje typ av system mer i detalj. Vi börjar mer negativ betting.
Negativ betting är när spelaren ökar insatserna vid förlust. Den grundläggande tanken bakom negativ betting är att ge spelaren ett sätt att spela jämnt med Huset till dess spelaren kan spela en serie vinnande händer i rad.

Ett negativt bettingsystem börjar typiskt med ett bet i nivå med minsta tillåtna vid det bordet. Som ett exempel låt oss säga att du spelar Black Jack vid ett bord med $5 minimumbets. Du börjar med att betta $5 (en enhet). Vad som händer sen beror på om du vinner eller förlorar den handen. Om du vinner fortsätter du att betta minimuminsatsen, $5 (en enhet). Om du förlorar dubblar du till $10 (två enheter). Låt oss se hur det här fungerar över en serie händer vid ett Black Jack-bord. Vid de tio händerna nedan indikerar W för vinst och L för förlust.

 • V-V-V-F-W-F-F-F-V-F

I exemplet nedan skulle du ha bettat som följer:

 • Hand 1 —– 1 enhet
 • Hand 2 —– 1 enhet
 • Hand 3 —– 1 enhet
 • Hand 4 —– 1 enhet
 • Hand 5 —– 2 enhet
 • Hand 6 —– 1 enhet
 • Hand 7 —– 2 enhet
 • Hand 8 —– 4 enhet
 • Hand 9 —– 8 enhet
 • Hand 10 —- 1 enhet

TOTAL BETS—- 22 enheter

Nu, låt oss titta på återbäringen av investeringen i varje hand:

 • Hand 1—- +1 enhet
 • Hand 2 —– +1 enhet
 • Hand 3 —– +1 enhet
 • Hand 4 —– -1 enhet
 • Hand 5 —– +2 enheter
 • Hand 6 —– -1 enhet
 • Hand 7 —– -2 enheter
 • Hand 8 —– -4 enheter
 • Hand 9 —– +8 enheter
 • Hand 10 —- -1 enhet

TOTAL ÅTERBÄRING—- +4 enheter

I det exemplet vi just delade hade din negativa betting skapat en vinst av 4 enheter ($20) på tio spelade händer. Inte illa! Du måste dock räkna med att i den här serien vann du 50% av händerna. I riktigt Black Jack händer det väldigt sällan. Husets fördel kommer garantera att du kommer vinna mindre än 50% i Black Jack. Även om du kan grundläggande strategi och vet hur man räknar kort kan du inte räkna med att vinna 50% av gångerna. Så, låt oss titta på en mer realistisk negativ betting-sekvens där du vinner 30% av de tio händerna:

 • F-F-F-V-V-V-F-F-F-F

Dina bets:

 • Hand 1 —– 1 enhet
 • Hand 2 —– 2 enheter
 • Hand 3 —– 4 enheter
 • Hand 4 —– 8 enheter
 • Hand 5 —– 1 enhet
 • Hand 6 —– 1 enhet
 • Hand 7 —– 1 enhet
 • Hand 8 —– 2 enheter
 • Hand 9 —– 4 enheter
 • Hand 10 —- 8 enheter

TOTAL ÅTERBÄRING — 32 enheter

Din återbäring:

 • Hand 1 —– -1 enhet
 • Hand 2 —– -2 enheter
 • Hand 3 —– -4 enheter
 • Hand 4 —– +8 enheter
 • Hand 5 —– +1 enhet
 • Hand 6 —– +1 enhet
 • Hand 7 —– -1 enhet
 • Hand 8 —– -2 enheter
 • Hand 9 —– -4 enheter
 • Hand 10 —- -8 enheter

TOTAL ÅTERBÄRING — -12 enheter

I det här exemplet hade du förlorat $60 vid ett $5-bord på tio spelade händer. Vad som är ännu värre är att du tvingades betta mer sett över alla tio händerna.

Som du kan se så är negativ betting i Black Jack en förlustaffär. Om du har tur och vinner flera händer i rad i början kan du göra en liten vinst. Huset fördel garanterar dock att du kommer behöva uthärda flertalet förluster i rad och det blir kostsamt. När du använder negativ betting i Black Jack kommer du antingen vinna väldigt lite eller förlora väldigt mycket av din startsumma.

Exempel På Positiv, Progressiv Blackjack-betting

Nu kanske du tror att Black Jack och progressiv betting inte är en sådan bra idé, och det har du skäl till. Utifrån det jag visat dig kan vi fastslå att tjäna pengar med hjälp av progressiv betting i Black Jack verkar omöjligt. Det första steget att visa dig att det kan vara framgångsrikt är att ge dig några exempel på Positiv betting.

Positiv betting är när du ökar dina insatser efter varje vinst. För att få alla typer av bettingsystem att fungera måste du dra nytta av vunna serier. Serier är när du vinner flertalet händer i rad. Positiv betting är utarbetad för att hjälpa dig att tjäna maximalt på dina vinnande serier.

I positiv betting börjar du också med bordets minimumbet, eller en enhet. Några positiva bettingsystem vill att du börjar med två enheter, som t.ex. Up and Pull Progression, men låt oss titta på ett standardexempel. Vi kommer använda samma tio händer som vi använde som exempel gällande Negativ betting här ovan. Här är de tio händerna där W indikerar vinst och L förlust.

 • V-V-V-F-V-F-F-F-V-F

I det här scenariot med Positiv betting kommer du börja med en enhet och sedan dubbla din insats efter varje vinnande hand. När du förlorar en hand bettar du återigen en enhet och börjar om från början.

Här är betten du hade gjort med Positiv betting:

 • Hand 1 —– 1 enhet
 • Hand 2 —– 2 enheter
 • Hand 3 —– 4 enheter
 • Hand 4 —– 8 enheter
 • Hand 5 —– 1 enhet
 • Hand 6 —– 2 enheter
 • Hand 7 —– 1 enhet
 • Hand 8 —– 1 enhet
 • Hand 9 —– 1 enhet
 • Hand 10 —- 2 enheter

TOTAL BETS—- 23 enheter

Din återbäring med detta system skulle bli som följer:

 • Hand 1 —– +1 enhet
 • Hand 2 —– +2 enheter
 • Hand 3 —– +4 enheter
 • Hand 4 —– -8 enheter
 • Hand 5 —– +1 enhet
 • Hand 6 —– -2 enheter
 • Hand 7 —– -1 enhet
 • Hand 8 —– -1 enhet
 • Hand 9 —– +1 enhet
 • Hand 10 —- -2 enheter

TOTAL ÅTERBÄRING —– -5 enheter

Du skulle inte vara särskilt nöjd med det resultatet, eller hur? Och kom ihåg, i det här exemplet vann du 50% av händerna. Låt oss ta en titt på det andra exemplet där du vann 30% av händerna:

 • F-F-F-V-V-V-F-F-F-F

Dina bets:

 • Hand 1 —– 1 enhet
 • Hand 2 —– 1 enhet
 • Hand 3 —– 1 enhet
 • Hand 4 —– 1 enhet
 • Hand 5 —– 2 enheter
 • Hand 6 —– 4 enheter
 • Hand 7 —– 8 enheter
 • Hand 8 —– 1 enhet
 • Hand 9 —– 1 enhet
 • Hand 10 —- 1 enhet

Din återbäring:— 21 enheter

Your return:

 • Hand 1 —– -1 enhet
 • Hand 2 —– -1 enhet
 • Hand 3 —– -1 enhet
 • Hand 4 —– +1 enhet
 • Hand 5 —– +2 enheter
 • Hand 6 —– +4 enheter
 • Hand 7 —– -8 enheter
 • Hand 8 —– -1 enhet
 • Hand 9 —– -1 enhet
 • Hand 10 —- -1 enhet

TOTAL ÅTERBÄRING — -7 enheter

Såhär långt framstår det som om inget av systemen, varken positivt eller negativt, har något värde. Titta lite närmare. I det negativa exemplet, när du vann 30% av händerna, satsar du 32 enheter för en förlust på 12 enheter.

I det positiva exemplet bettar du 21 enheter för en förlust på 7 enheter.

Två saker ska omedelbart bli uppenbart gällande användandet av positiv betting:

När du använder ett positivt bettingsystem så begränsar du dina förluster, så ett positivt system är att föredra framför ett negativt.

Även om ett positivt bettingsystem är att föredra är det fortfarande inte nog för att göra dig till en vinnare vid Black Jackbordet.

Hur Man På Ett Lyckat Vis Spelar Blackjack Progressivt

Efter att ha läst de föregående avsnitten så bör du ha en god uppfattning om vad Progressiv betting i Black Jack är och hur det fungerar. Du bör vara bekant med både negativ och positiv betting och nackdelarna med båda systemen. Nu är det dags att ge dig den sista delen av information som du behöver för att framgångsrikt använda progressiv betting i Black Jack.

Det är tre element som kommer att göra dig till en vinnare vid Black Jack-bordet. Dessa är grundläggande strategi, korträkning och rätt sorts bettingsystem. Bettingsystemet du väljer är det sista av de tre elementen för det spelar ingen roll hur du bettar om du inte lärt dig förstå de första två. Så, när du behärskar grundläggande strategi och du har lärt dig hur du räknar kort är du redo att använda ett bettingsystem som kommer tillåta dig att vinna. De följande reglerna kommer hjälpa dig att avgöra vilket system du ska använda.

Regel nummer ett är att alltid använda ett positivt bettingsystem. Vad du försöker göra med ett bettingsystem är att försöka utnyttja dina vinnande serier vid Black Jack-bordet, och det innebär att öka dina bets när du vinner. Betta aldrig mer när du förlorar. Det är en egenskap hos en chanstagare, aldrig hos en seriös Black Jackspelare.

Regel nummer två är att påbörja ditt system när leken är fördelaktig för dig. Det är här din kunskap om korträkning spelar in. Du bör bara använda ditt bettingsystem när den korrekta räkningen visar att leken är hög. Detta ger dig bäst chans att skapa en vinnande serie. Kom ihåg att du alltid kommer vinna mindre än 50% av de händer du spelar, sett över tid. Om det inte vore på det viset skulle alla casinon snart vara försatta i konkurs. Tricket är att veta när de vinnande händerna kommer och att betta lämpligt. När leken är ”tung”, när den korrekta räkningen är hög, börja använda ditt bettingsystem. När leken är ”låg”, när den korrekta räkningen är låg, fortsätt att betta bordets minimumbet.

Regel nummer tre är att aldrig försöka vinna tillbaka förlorade bets genom att höja betten igen. Om du har förlorat flera händer i rad kan det vara frestande att göra ett stort bet för att komma ikapp. Det fungerar inte. Black Jack är ett spel som handlar om tålamod och du måste vänta till leken blir ”tung” igen innan du kan göra dina stora bets. Detta kan innebära att du måste sitta overksam genom flera blandningar innan leken blir fördelaktig igen.

Regel nummer fyra är att alltid låsa en förtjänst i en vinnande hand. Det är här många spelare gör misstaget att använda ett bettingsystem. De tror att använda ett bettingsystem innebär att dubbla betten efter varje vinnande hand. Istället ska du ta undan en del av varje vunnen pott och öka nästa bet med enheter. Till exempel, om du bettar $10 per hand vid ett $5-bord så ska du öka varje vinnande bet med $5 nästa hand:

 • Hand Ett——-Betta $10—-Vinst
 • Hand Två——-Betta $15—-Vinst
 • Hand Tre—–Betta $20—-Vinst
 • Hand Fyra——-Betta $25—-Vinst

I exemplet ovan har du haft en vinnande serie på fyra händer i rad. Efter varje vinnande hand har du ökat dit bet med $5, eller en enhet. På den första handen har du låst en vinst på $5. På den andra handen en vinst på $10. På den tredje handen en vinst på $15, och så vidare. Att höja dina bets med en enhet i taget är nyckeln till att få ett bettingsystem för Black Jack att fungera. Så snart du förlorar en hand fortsätter du systemet igen med ett minimumbet.

Om du följer de fyra reglerna uppräknade här ovan och kombinerar bettingsystem men en förståelse för korträkning och grundläggande Black Jackstrategi så kommer du bli en black Jack-legend. Casinon kommer att skaka av rädsla när du sätter dig vid ett Black Jack-bord.

Utforska Blackjacks Betting-system!

Det finns många system som kan användas i ett black Jack-spel. Här är några intressanta som jag tror du kommer uppskatta att läsa om.

De är följande:

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.
error: Content is protected !!