I alla verkliga casino hittar du spelbord som erbjuder det som kallas Pitch Blackjack. Dessa spel kan också hittas på online-casinon, där de är mer kända som black jack med enkel lek (single-deck blackjack) ellerblackjack med dubbel lek (double-deck blackjack). Reglerna för spelet är ungefär desamma som vid vanlig blackjack med bara några få små skillnader, men Pitch Blackjack kräver en helt annan typ av approach om du vill vara framgångsrik och dra in de stora pengarna. Dessutom, när du spelar online, spelar du antingen gratis för skojs skull eller gör en insättning och spelar om riktiga pengar. På ett ”offline” casino som exempelvis Vegas, spelar du antingen blackjack om pengar eller så står du och tittar på.

Varför kallas det Pitch Blackjack?

Pitch Blackjack får sitt namn från sättet på vilket dealern delar ut i spel. Istället för att dela ut från en sko (shoe), håller dealern leken i sin hand och ”pitchar” (nyper ut/pytsar ut) korten till varje spelare. Dealern är tränad under många timmar till en perfekt ”pitching”-rörelse som gör att korten landar ”face down” (med sin valör nedåt) mitt framför spelaren vid bordet. Som vi kan konstatera ovan, Pitch Blackjack är alltså synonymt med blackjack med dubbel lek eller enkel lek. Det finns aldrig mer än två lekar i Pitch Blackjack.

På Vilket Sätt Skiljer Sig Pitch Blackjack Från Vanlig Blackjack?

Förutom hur korten delas ut till varje spelare, finns det några andra nyckelskillnader du borde vara medveten om, om du skall spela Pitch Blackjack.

Vi har redan nämnt att skillnaden i Pitch Blackjack är antalet lekar som används i spelet. Pitch Blackjack spelas med antingen en eller två lekar istället för sex eller åtta uppsättningar av lekar som finns i vanlig Blackjack. Eftersom enbart en eller två lekar används, delar dealern korten direkt från handen och inte från en sko (shoe). Ju färre lekar i spel, desto lättare att applicera korträknar-metoder när man spelar Blackjack.

För det andra är du tillåten att hantera korten i Pitch Blackjack. Detta beror på att dina kort delas ut ”face down” istället för ”face up” som i vanlig Blackjack. Detta skapar några skillnader i hur du bör agera på din hand. Vi kommer att gå igenom dessa skillnader lite senare.

En tredje skillnad mellan reguljär Blackjack och Pitch Blackjack är att minimum-insatsen brukar vara betydligt högre än den som finns i standardspelet. Varför? Det beror på att huset antar att du kommer försöka räkna kort, när det enbart finns en- eller två lekar i spel. Eftersom korträkning reducerar husets edge är minimum-insatsen högre.

Den sista skillnaden i hur Pitch Blackjack spelas är hur korten skärs innan en spelrunda börjar. Ett ”cutting card” används, precis som i spel som använder sex- till åtta lekar, men positionen där kortet skall finnas ändras. I spel som innefattar en sko används ¾ av lekarna innan det skärande kortet nås och leken blandas. I Pitch Blackjack läggs det skärande kortet närmare till toppen av leken, ungefär halvvägs ned. Detta betyder att det finns fler kort under det skärande kortet och att leken blandas oftare. I de flesta fallen blandas leken efter varje hand. Detta är ännu ett sätt för huset att reducera edgen som kommer med korträkning.

Att Agera På Din Hand I Pitch Blackjack

De valmöjligheter du som spelare har när du spelar är exakt desamma i Pitch Blackjack som i vanlig Blackjack. Du kan slå (hit), stå (stand), dubbla, dela (split) eller ge upp. Du kan till och med ta försäkran mot dealerns ess om du vill.

Att agera på din hand I Pitch Blackjack skiljer sig från standard-blackjack. Kom ihåg, dina kort delas ut ”face down”. Ingen förväntar sig att du kommer se dem förrän spelet är slut. Varför är det så här? Återigen, antar huset att du kommer att försöka räkna kort och vill göra det svårt för dig. Eftersom du inte kan se de andra spelarnas kort vid bordet förrän spelet är slut, är det betydligt svårare att räkna kort.

Ett undantag till ovanstående är när du håller en blackjack, blir tjock, håller en delad hand eller en dubblande hand. I dessa fall kommer du behöva visa din hand för att få kamma hem vinsterna.

Här är de bästa sätten att agera på din hand i Pitch Blackjack:

 • För att slå (hit) din hand måste du skrapa korten mot dig.
 • För att stå, låter du dina kort glida ”face down” under din satsning (dina chip) framför dig.
 • För att dubbla ner din hand måste du visa dina kort och sedan placera en likvärdig summa chip vid sidan av ditt original-bet. Du kommer sedan att tilldelas ett extra kort ”face up” för att förbättra totalen i din hand.
 • För att dubbla ner din hand måste du visa dina kort och sedan placera en likvärdig summa chip vid sidan av ditt original-bet. Du kommer sedan att tilldelas ett extra kort ”face up” för att förbättra totalen i din hand.
 • För att dela ditt par behöver du visa paret och placer ytterligare en satsning, likvärdig din originalsatsning, på bordet. Du kommer sedan att ges ytterligare ett kort ”face up” för varje split-kort, för att kunna forma en ny hand och spela vidare som vanligt.
 • För att ge upp en hand, vifta din hand över din satsning. Dealern kommer ta hälften av dina originalsatsningar och spelet är slut. Som du ser, är alternativen för någon som spelar Pitch Blackjack precis desamma som för de som spelar vanlig Blackjack. Hur du indikerar handlingarna är däremot annorlunda. .

Att Räkna Kort I Pitch Blackjack

Pitch Blackjack är en favorit bland korträknare eftersom det är så mycket enklare att räkna kort i två lekar än i sex eller åtta lekar. Det finns mängder med olika räkningsmetoder som beskrivs i detalj i Counting Edge; men låt oss just nu undersöka varför korträkning är ett sådant formidabelt verktyg i just Pitch Blackjack.

Det första och främsta skälet till att korträkning är så kraftfullt när det kommer till Pitch Blackjack är att det enbart finns 4 eller 8 ess i spel. Till och med i början kan korträknaren enkelt spåra de återstående essen i en lek och avgöra den egna chansen att få blackjack på en hand.

Den basala regeln för korträkning som du måste minnas är följande: fler tio-valörskort i leken betyder att leken är till spelarens fördel. Om det finns fler klädda kort kvar, är det till husets fördel.

Att förstå och använda sig av korträkning I Pitch Blackjack reducerar verkligen husets edge och ger dig en större chans att lämna bordet med stor vinst.

Standard-husregler i Pitch Blackjack

Även om husregler kan variera från casino till casino, följer här standard-reglerna som kan förväntas hittas I varje Pitch Blackjack-spel:

 • 1Korten delas ut “face down”, alltså med valören nedåt. Detta är spelets absoluta kännetecken och den stora skillnaden mellan blackjack med multipla lekar och Pitch Blackjack.
 • 2När ett kort delats ut kan inga original-insatser justreras. I korthet, är alla insatser slutna så snart det första kortet lämnar dealerns hand.
 • 3Spelare kan bara hantera korten med en hand. Spelare får inte böja, trycka eller på annat vis markera korten. Korten kan inte flyttas från bordet.
 • 4Dealern måste slå på allting under sexton och stå på allting över sjutton. Det är ovanligt med Pitch Blackjack där dealern slår på en mjuk 17.
 • 5För att signalera till dealer att du önskar slå din hand skrapar du på bordet framför dig och mot dig själv med dina kort. Se alltid till att vara säker på att dealern ser dina handlingar ordentligt.
 • 6För att stå på din hand kan du antingen röra vid din insats eller låta dina två kort glida mellan dina insatser. Den senare metoden är vanligast använd på dagens casinon.
 • 7Det finns fyra hander som måste exponeras omedelbart i Pitch Blackjack. Dessa händer innehåller en blackjack, en ”bust”-hand, en delad hand (split) eller en neddubblad (doubled down).
 • 8Delning är tillåten upp till tre gånger i Pitch Blackjack. Ytterligare ett bet motsvarande original-insatsen behövs för varje delad hand.
 • 9Ess kan delas i Pitch Blackjack, men endast en gång. Varje ess ger bara ett till kort.
 • 10Ned-dubbling efter att ha splittat ett par är inte tillåtet i Pitch Blackjack. Detta är bara exempel på var reglerna i Pitch Blackjack ofta skiljer sig från standard-blackjack. Du kan inte dubbla en delad hand.
 • 11Ned-dubbling är tillåtet på varje två originalkort om du inte har blackjack. Dubbling i Pitch Blackjack är inte vanligtvis reducerat till händer med hårda total på 9, 10 eller 11. Det finns väldigt få casinon som tillåter att en spelare dubblar ner en blackjack, om du inte är väldigt duktig på korträkning. Detta är riskabelt spel och borde undvikas.
 • 12Händer som är ned-dubblade får ytterligare ett kort, face down. Din ned-dubblade satsning måste vara detsamma som, eller mindre än, din original-satsning. Med andra ord, om din originalsatsning är tio dollar, kan du dubbla med vilken satsning som helst upp till tio dollar. När du använder en mindre summa än din original-insats kallas det ”att dubbla för mindre” (doubling for less).
 • 13En spelare tillåts spela två hander i Pitch Blackjack, men måste agera på den första handen först för att få titta på den andra handen, om inte dealern visar ett ess. Vi föreslår att de som inte är bra på korträkning undviker att spela mer än en hand i Pitch Blackjack. Tempot på spelet kan bli för mycket för en oerfaren spelare.

Head-To-Head i Pitch Blackjack

När helst du spelar blackjack online, spelar du alltid head-to-head mot dealer. I fysiska casinon är det inte alltid så. Det kan vara så många som sex spelare vid ett blackjack-bord. Om du kan hitta ett bord där du är den enda spelaren och kan spela head-to-head med dealern, välj alltid den möjligheten. Det blir enklare för dig att hålla rätt räkning när de enda korten du måste tänka på är dina egna och dealerns.

Ni kan spela casino spel med Bitcoin, och få en häftig blackjack bonus och spela live blackjack om pengar, men ni borde först lära er mer om blackjack här på CountingEdge.com! Därefter, kan ni vinna pengar med min metod.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.
error: Content is protected !!