Pontoon är en brittisk variation av amerikansk blackjack som kan fungera som ett roligt alternativ när man går ut på kasino. Pontoon är idealiskt för hemmaspel och kombinerar det spännande med insatsen med ett par olika tillagda kvalitéer som formar sig till ett strategiskt och utmanande spel. Pontoons ursprung kan härröras till Frankrike och kortspelet Vingt-et-un.

Grunderna I Pontoon
Precis som i blackjack så är målet i Pontoon att skapa en hand som ligger så nära 21 som möjligt utan att gå över. Pontoon är som bäst när fem till åtta spelare deltar, men kan också spelas med två, tre eller fyra spelare. En eller två standardkortlekar om 52 kort används, och spelarna använder marker för att göra sin insatser.

I Pontoon har korten precis samma värden som i blackjack. Alla numrerade kort är värda sitt eget nummer (5,6,7 etc.) alla tior och klädda kort (J, K, och Q) är värda 10 och esset räknas som antingen 1 eller 11.

Hur Pontoon Spelas
Innan spelet börjar så utses en spelare till bankir, precis som i hemmaversionen av baccarat. I Pontoon så har bankiren ett statistiskt övertag. Därför turas alla spelare om att agera bankir. Det vis på vilket den första bankiren utses brukar gå till så att spelarna skär leken för ett kort och att den som får högst kort börjar som bankir. Efter varje hand så övergår bankirrollen till den som sitter till vänster om bankiren och fortsätter sedan på samma vis.

Bankiren inleder spelet genom att dela ut ett kort, inledningsvis till spelaren om bankirens vänster, nedvänt till varje spelare. Det sista kortet ges till bankiren (dealern). Alla spelare får titta på sina kort, förutom bankiren.

Vid denna tidpunkt så får spelarna möjlighet att placera en inledande insats i enlighet med bordets minimuminsats. När alla spelare som önskar vara med har fått möjlighet att satsa, så delar bankiren ut en andra omgång av nedvända kort till alla spelare. Alla spelarem inklusive bankiren, har nu två stycken nedvända kort.

Spelarens Handlingar I Pontoon
Efter det att alla kort har delats ut så får varje spelare möjlighet att agera på sin hand. Undantaget i detta fall är om bankiren har vad som kallas för en pontoon (se nedan). Om bankiren har en pontoon så är omgången över och alla spelare förlorar sina insatser

Den spelare som får agera först, utifall bankiren inte har en pontoon, är spelaren till bankirens vänster. Denna spelare kan då göra något av följande:

En spelare kan köpa ytterligare ett kort för att förbättra sin total. För att köpa ett kort så säger spelare ”Jag köper ett” och placerar sedan en insats som kan vara upp till två gånger så stor som den ursprungliga. Bankiren kommer sedan att ge spelaren ytterligare ett kort. En spelare kan köpa kort på detta vis tills det att han eller hon har 5 kort som landar på en total av 21 eller mindre, eller tills det att deras total går över 21, vilket då leder till att alla insatser förloras.

En spelare kan också twista. Att twista är samma sak som att köpa ett kort, men utan att placera ytterligare en insats. Spelaren säger helt enkelt ”Jag twistar ett” och bankiren ger dem då ett kort. Återigen så kan spelaren twista tills det att totalen överstiger 21 eller består av 5 kort.

En spelare kan “sticka” när deras total uppgår till 15 eller mer. För att utföra den handling så säger spelaren ”Jag stickar”.

Spelarens avslutande möjlighet I Pontoon är att splitta. Alla ursprungliga händer som innehåller ett par kan splittas. För att splitta så säger spelaren ”Jag splittar” och vänder de två kort som de ursprungligen fick. En ytterligare insats behöver då läggas på bordet. Bankiren delar sedan ut ett nedvänt kort till vart och ett av de splittade korten, vilket formar två separata händer. Spelaren kan då utföra någon av de handlingar som listats ovan.

Det bör noteras att enbart identiska tiovärdeskort kan splittas (J-J, Q-Q etc.). En spelare kan inte splitta två olika tiovärdeskort.

Bankirens Alternativ I Pontoon
Efter det att alla spelare har agerat på sina händer så vänder bankiren upp sina kort så att alla kan se dem. Vid denna tidpunkt så är alla spelarkort gömda för bankiren, såvida de inte har splittat eller fått en pontoon. Bankiren har då möjlighet att förbättra sin total genom att lägga kort till sin hand. Bankiren kan fortsätta att lägga till kort tills det att en total av 21 uppnås, handen innehåller 5 kort som landar på en total av 21 eller mindre, bankiren bestämmer sig för att sticka eller om bankiren går över 21.

Sedan bedöms alla händer mot bankirens för att avgöra vem som ligger närmast 21 och således vinner handen.

Speciella Händer I Pontoon

En pontoon är samma sak som en amerikansk blackjack. Den består av ett ess och ett tiovärdeskort för en oslagbar total på 21. En pontoon ger dubbel utdelning på den ursprungliga insatsen.

Den näst bästa handen I pontoon heter Five-Card Trick. En Five-Card Trick är fem kort som landar på 21 eller mindre. Denna hand kan enbart besegras av en pontoon och ger dubbel utbetalning på den ursprungliga insatsen.

Det är också möjligt för spelaren har få 21 på enbart tre eller fyra kort. Detta anses som den tredje bästa handen i pontoon och kan enbart slås av en pontoon eller en Five-Card Trick. En 21 på tre eller fyra kort ger utbetalning på 1-1.

Efter de händer som listats övan så rankas alla övriga händer i pontton enligt deras slutgiltiga total.

Ni kan spela casino spel med Bitcoin, och få en häftig blackjack bonus och spela live blackjack om pengar, men ni borde först lära er mer om blackjack här på CountingEdge.com! Därefter, kan ni vinna pengar med min metod.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.
error: Content is protected !!