När du blir allt mer skicklig och vetandes i konsten med korträkning är det troligt att du stöter på ett begrepp som kallas ”Risk of Ruin (ROR)” (risk för ruinering). Medan många blackjack författare har skrivit utförligt om ämnet och beskrivit det i termer av komplexa matematiska ekvationer, kan Risk for Ruin enkelt beskrivas som […]

Read More